torsdag 3. februar 2011

Diskuter hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter - en innledning

Media har en stor rolle i dagens samfunn. Det informerer oss, oppdaterer oss og underholder oss. I denne oppgaven vil media defineres som de tradisjonelle massemediene. Disse innebærer avis, radio og fjernsyn, i tillegg til det, historisk sett, ganske ferske internettet. Mediene har utviklet seg helt siden Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten på 1400-tallet, og finner vi oppfinnelser som iPad, Facebook og kunstig virkelighet mer revolusjonerende enn nypressa Bibler. 

Samtidig som vi får nye medier å forholde oss til, dannes nye ord og begreper. Et av disse begrepene er informasjonskløft. En informasjonskløft er et begrep som brukes for å beskrive skillene mellom to grupper i samfunnet – de som klarer å ta til seg mye informasjon og de som tar til seg lite. De som vet mye har lettere for å vite mer, siden de kan mye fra før, og fortere forstår hvordan de kan hente ut mer informasjon. De som vet lite, har ikke samme forutsetning for å tilegne seg nye kunnskaper, og klarer ikke følge med like bra. På den måten vokser kløfta mellom de to gruppene. Informasjonskløfter kan sees i forskjellige perspektiver, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Selve begrepet informasjonskløfter er dog ikke noe nytt fenomen. Med tilgang til internett og sosiale medier, har kløfta vokste og vokst. Det er et viktig poeng at desto flere måter man kan skaffe seg informasjon på, jo større blir informasjonskløfta. 

Det er lett å se sammenhengen mellom informasjonskløfta og media. Siden media er det viktigste virkemiddelet for å skaffe seg informasjon, bidrar dette dermed til å øke forskjellene på gruppene. Vi kan eksemplifisere: Det går en dokumentar om Tea Party-bevegelsen på TV. En som fra før kan litt om politikk vil se denne, og skaffe seg ytterligere informasjon og kunnskap om Tea Party-bevegelsen. Den som ikke bryr seg om politikk, vil skru over til en annen kanal. Er mediene dermed med på å bidra til å forsterke informasjonskløfter? Kanskje mediene i noen tilfeller også skaper informasjonskløfter, eller utjevner dem? I denne oppgaven skal disse spørsmålene besvares.

2 kommentarer:

 1. Jeg syns innledningen din er veldig bra. Du starter med å fortelle om hvilke medier du snakker om og litt om hvordan mediene har utviklet seg med tiden. Det er bra, siden det er fakta som illustrerer veldig bra hvor effektive de nye mediene er.

  Jeg syns du definerer veldig bra hva informasjonskløfter er, også forklarer du det på en veldig forståelig måte. Men jeg lurte på en ting, siden du skriver om at en informasjonskløft utvides, men ikke noe om hva som kan gjøre at den forminskes? Kanskje det burde vært litt med, bare for å se saken litt fra to sider?

  Det er fint at du forklarer sammenhengen mellom media og informasjonskløfter til slutt. Da får du forklart skikklig hva teksten skal handle om, og jeg som leser forstår sammenhengen. Det er også bra at du stiller noen spørsmål som du skal besvare senere!

  Jeg syns du er superflink :)

  SvarSlett
 2. Støtter meg til Vildes kommentar. Det midterste avsnittet er meget godt. Her får du fram begrepet informasjonskløft på en utmerket måte. Husk at Internett er et nettverk av datamaskiner som danner basis for ulike kommunikasjonstjenester.

  SvarSlett